اگر اهل نیستیم، احتمالا: ۱.حرف‌های نسنجیده زیاد می‌زنیم.
۲. خیلی حرف‌های تکر 1
شناسه پست: 3191
بازدید: 607[ad_1]
اگر اهل نیستیم، احتمالا: ۱.حرف‌های نسنجیده زیاد می‌زنیم.
۲. خیلی حرف‌های تکر 2

⚠️
⚠️
اگر اهل نیستیم، احتمالا:

۱.حرف‌های نسنجیده زیاد می‌زنیم.
۲. خیلی حرف‌های تکراری می‌زنیم.
۳. دایره‌ی ما بسیار محدود است.
۴. بخش استدلالی ما تقریبا تعطیل است.

۵. عوام‌گرا شدن را پیدا می‌کنیم.
۶. مستعد پذیرش هستیم.
۷. اهمیت تفاوت میان انسان‌ها را کشف نمی‌کنیم.
۸. توان و انگیزه یادگیری ما کاهش می‌یابد.

۹. با واژه بیگانه‌ایم.
۱۰. زمینه‌ استقرار و تداوم اقتدارگرایی را فراهم می‌آوریم.
۱۱. از حقوق شهروندی خود و دیگران آگاه نیستیم.
۱۲. حاکمان مستبد را خوشحال می‌کنیم.

۱۳. راحت تحت تأثیر تبلیغات و قرار می‌گیریم.
۱۴. یا در همه زمینه‌ها، اظهارنظر می‌کنیم یا اصلا توان اظهارنظر نداریم.
۱۵. جهل مرکب داریم، یعنی نمی‌دانیم که نمی‌دانیم!
۱۶. گرفتار توهم دانستن هستیم و به اشتباه فکر می‌کنیم می‌دانیم.
۱۷. دامنه‌ی لذت ما محدود است.

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني