این کتاب در سال ۹۸ با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به چاپ رسید. مفتون بوسه 1
شناسه پست: 3492
بازدید: 538[ad_1]
این کتاب در سال ۹۸ با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به چاپ رسید. مفتون بوسه 2

این کتاب در سال ۹۸ با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان به چاپ رسید.

@nashre_aredvisura

مفتون بوسه های مهربان فتنه انگیز پاییز
بر لب خیس کوه و دریا و دشت.
نسبت انتظار و مرگ را
در اشک حسرت بوسه ای از تجربه لبریز
چشیده ایم.

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني