بعضي روزها چشمهامون رو كه باز ميكنيم يه تيكه از رويا هنوز داره توي سرمون ميچرخه، 1
شناسه پست: 4993
بازدید: 395
بعضي روزها چشمهامون رو كه باز ميكنيم يه تيكه از رويا هنوز داره توي سرمون ميچرخه، 2

بعضي روزها چشمهامون رو كه باز ميكنيم يه تيكه از رويا هنوز داره توي سرمون ميچرخه، اونجا كه دستت بهش نميرسه هميشه يه جنگ دائم بين روزمرگي و آرزو در جريانه 🍃Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني