به کودکان خود کتاب هدیه بدهیم. آنها الگوهای رفتاری درست و غلط را از طریق تصویرس 1
شناسه پست: 4670
بازدید: 350
به کودکان خود کتاب هدیه بدهیم. آنها الگوهای رفتاری درست و غلط را از طریق تصویرس 2

به کودکان خود کتاب هدیه بدهیم. آنها الگوهای رفتاری درست و غلط را از طریق تصویرسازی داستان در دنیای خیالی خود در آینده شان مجسم خواهند کرد. انها را برای آینده ای بهتر آماده کنیم.

کتابراه از نشر اَرِدوی سورَه منتشر کردSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني