***
خواننده‌ی تنور نمایشنامه یک خوانندۀ تنور بسیار مشهور در هتلی مشغول استرا 1
شناسه پست: 3468
بازدید: 503[ad_1]
***
خواننده‌ی تنور نمایشنامه یک خوانندۀ تنور بسیار مشهور در هتلی مشغول استرا 2

***
خواننده‌ی تنور

نمایشنامه

یک خوانندۀ تنور بسیار مشهور در هتلی مشغول استراحت است، اما از میان کسانی که به سودای هنر او یا خود او مزاحمش می‌شوند، همه باوجود ذکاوت این خواننده برای دست‌به‌سر کردن طرفدارهایش، بی‌دردسر از میان برداشته نمی‌شوند.
***

@taaghche_ebookstore

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني