شناسه پست: 11211
بازدید: 375[ad_1]
دست به کار شوید
هدف مشخص کنید
از زندگی به طور کامل بهره ببرید
هرگز تسلیم نشوید
خ 1

دست به کار شوید
هدف مشخص کنید
از زندگی به طور کامل بهره ببرید
هرگز تسلیم نشوید
خود را آماده کنید
خود را باور داشته باشید
به همدیگر کمک کنید

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني