شناسه پست: 10357
بازدید: 313[ad_1]
: رمان "من پيش از تو" نوشته ي جوجو مويز، پرفروش ترين كتاب نيويورك تايمز، رماني 1

📷: @menedasadeghi 🌷🙏🏻
رمان “من پيش از تو” نوشته ي جوجو مويز، پرفروش ترين كتاب نيويورك تايمز، رماني ست بسيار جذاب، كه با روايت عاشقانه اي متفاوت، خواننده را دعوت ميكند از زاويه اي ديگر به فرصت زندگي و مفهوم عشق بنگرد. خوندنش رو به علاقه مندان رمان به شدت توصيه ميكنم.
برشي از كتاب : ” ويل به من نگاه كرد.
با خونسردي نگاهش كردم : اگر توي صندلي چرخدار نبودي عمراً به من نگاه ميكردي!
_نه اين طور نيست، نگاه ميكردم.
_نچ، سرت به مهمان هاي ديگر گرم بود؛ كساني كه آدم از چهل قدمي متوجه شان ميشود. من هم آن اطراف براي خودم ميپلكيدم. كسي كه اصلا ديده نميشد.
ويل پلكي زد.
_درست ميگويم، نه؟
_آره كلارك، در دفاع از خودم بايد بگويم الاغي بيش نبودم!”

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني