زندگی جای دیگری است
میلان کوندرا
ترجمه از پانته آ مهاجر کنگرلو
نشرنو
–—–———————— 1
شناسه پست: 10194
بازدید: 466[ad_1]
زندگی جای دیگری است
میلان کوندرا
ترجمه از پانته آ مهاجر کنگرلو
نشرنو
–—–———————— 2

زندگی جای دیگری است
میلان کوندرا
ترجمه از پانته آ مهاجر کنگرلو
نشرنو
–—–—————————
خلاصه پشت جلد کتاب:
رمان زندگی جای دیگری است حماسه ی طنز امیزی است دروصف
دوران جوانی که مفاهیمی همچون کودکی،جوانی،مادرو شاعری را به چالش می کشد.میلان کوندرا دراین رمان،درقالب زندگی نامه ی شاعری جوان به بررسی یک فاجعه می پردازد: این که شعر چگونه به یاری نیروهای اهریمنی دراجتماع می اید وهنربرضد ازادی و برضدجوهر خود به کار گرفته می شود.یارومیل شاعری است واقعی با شخصیتی مضحک وحساس ،هراس انگیز و. البته به کلی بی گناه.اورا مادرش شاعر. باراورده و هم او تا بستر عشق و مرگ همراهی اش می کند.یارومیل شاعری بزرگ است که درمیانه ی انقلاب کمونیستی،در میانه ی نمایشی از لودگی گرفتار شده و از شاعری ساده دل به هیولایی هولناک بدل می شود.او با اوهامش در اتاقی از اینه محصور است و. تنها خود خیالاتش را می بیند و فراتر از ان نمی رودما هم به هنگام خواندن این کتاب به اینه ی پیش رو و تصویرمان دران می نگریم این اثر را قوی ترین اث در نقد. شاعری و شاید رمانتیسیسم خوانده اند.
نظر شخصی:
در حین خواندن این کتاب با شاعر. داستان همراهی عجیبی داشتم گاهی حرف ها وگلایه های یارومیل را از ته دلم درک کردم شاعری که درمیان یک انقلاب گرفتار شده بود و باید خودشو همرنگ جماعت میکرد .
یه جورایی حیروون و سرگردونی عجیبی در این شاعر بود. ادمی با این همه فکر و ایده اماااااااا در میان ادم های اشتباهی .
و مادری که یارومیل را در زندان افکار خود زندانی کرده بود
اگر ادم بخواد. باب میل دیگران زندگی کنه عاقبتی جز سرگردونی نداره
این کتاب پر. از خیالات عجیب و غریبه برای منی که نقاش هستم یک عالمه ایده داره و. برای کسی که شاعر. یا نویسنده اس یه عالمه کلمات زیبا
درکل این کتاب عجیب را به همه توصیه میکنم 📚🎨☔️🌿🍁🍂🌻🐾

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني