سازندگان چنین پاسخ پر طمطراقی می دهند: "موافقم، اما بهتر که من به جای دیگران ای 1
شناسه پست: 7316
بازدید: 261
سازندگان چنین پاسخ پر طمطراقی می دهند: "موافقم، اما بهتر که من به جای دیگران ای 2

📚
سازندگان چنین پاسخ پر طمطراقی می دهند: “موافقم، اما بهتر که من به جای دیگران اینجا هستم؛ چون ممکن بود اوضاع از این بدتر هم بشود.”
پاسخش تو را یاد دولت فرانسه در طول جنگ جهانی دوم می اندازد، از تاثیر حقانیتی که خدمتگزاران غیرنظامی پرهیزگار از اعطای شیطانیشان بر دیگران گذاشتند.
نام کتاب: پلیدی
نویسنده: کریستین بوبن
مترجم: غزال شهروان
راوی: میلاد تمدنSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني