سخنان نادر ابراهيمي-عشق به ايران
بخش دوم متن آهنگ سفر به خاطر وطن با صدای: محم 1
شناسه پست: 6903
بازدید: 379
سخنان نادر ابراهيمي-عشق به ايران
بخش دوم متن آهنگ سفر به خاطر وطن با صدای: محم 2

سخنان نادر ابراهيمي-عشق به ايران
بخش دوم

متن آهنگ سفر به خاطر وطن
با صدای: محمد نوری
ترانه و طرح آهنگ: نادر ابراهیمی
تنظیم: فریدون شهبازیان

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس
چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم
ما برای بوسیدن خاک سر قله ها
چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم
ما برای آنکه ایران
گوهری تابان شود
خون دلها خورده ایم
خون دلها خورده ایم
ما برای آنکه ایران
خانه خوبان شود
رنج دوران برده ایم
رنج دوران برده ایم
ما برای بوئیدن بوی گل نسترن
چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم
ما برای نوشیدن شورابه های کویر
چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم
ما برای خواندن این قصه عشق به خاک
خون دلها خورده ایم
خون دلها خورده ایم
ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک
رنج دوران برده ایم
رنج دوران برده ایم

 Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني