.
میزان یادگیری در حالت های مختلف:
وقتی میخوانیم ۱۰%
وقتی میشنویم ۲۰%
وقتی میبی 1
شناسه پست: 2905
بازدید: 963[ad_1]
.
میزان یادگیری در حالت های مختلف:
وقتی میخوانیم ۱۰%
وقتی میشنویم ۲۰%
وقتی میبی 2

.
میزان یادگیری در حالت های مختلف:
👩‍🏫وقتی میخوانیم ۱۰%
👨‍🏫وقتی میشنویم ۲۰%
👨‍💻وقتی میبینیم ۳۰٪
👩‍💻وقتی میبینیم و میشنویم ۵۰٪
👨‍💼وقتی بحث میکنیم ۷۰٪
👩‍🔬وقتی تجربه میکنیم ۸۰٪
👩‍🎓 وقتی به دیگران یاد میدهیم ۹۵%

___
❤✒sepideh.amini.. . .

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني