وقتی چشم خسته ست و وقت تنگ، این ها می شن یاران مهربان
هرچند همیشه گفتم و همچنان 1
شناسه پست: 9010
بازدید: 381
وقتی چشم خسته ست و وقت تنگ، این ها می شن یاران مهربان
هرچند همیشه گفتم و همچنان 2

وقتی چشم خسته ست و وقت تنگ، این ها می شن یاران مهربان😇
هرچند همیشه گفتم و همچنان خواهم گفت که هیچ چیز جای رو نمیگیره، در شرایط خاص بهترین پیشنهاده برای ماندن روی خطSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني