کتاب " " : ؛ حمید حاتمی این کتاب به معرفی شخصیت ها، مراحل کسب جرات ورزی 1
شناسه پست: 4898
بازدید: 252
کتاب " " : ؛ حمید حاتمی این کتاب به معرفی شخصیت ها، مراحل کسب جرات ورزی 2

کتاب ” ”
:

؛ حمید حاتمی

این کتاب به معرفی شخصیت ها، مراحل کسب جرات ورزی، رویارویی در برقراری روابط، حل و فصل اختلافات از طریق ابراز وجود، مهارت ارتباط با مدیران، روابط قاطعانه با اطرافیان اعم از کارمندان، مشتریان و افراد هم رده می پردازد و در نهایت به شما می آموزد چگونه این مهارت حیاتی را به دوستان خود آموزش دهید.Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني