شناسه پست: 10462
بازدید: 354[ad_1]
کتاب اثر که در ایران در دهه چهل به کوشش توسط به چاپ رسید می بایست گفت که کتا 1

کتاب اثر که در ایران در دهه چهل به کوشش توسط به چاپ رسید می بایست گفت که کتابیست متعلق به قرن هشتم در حقیقت  اقتباسی است از تاالیفی تحقیقی به زبان عربی  که توسط خطیب امام ابوبکر محمد بن عبد الکریم بن علی بن سعد پیش از آن به تالیف درامده است. که موضوع این اثر آرا و عقاید عرفانیو سیرهی شیخ ابواسحاق کازرونی صوفی معروف نیمه دوم چهارم و آغاز قرن پنجماست. این کتاب را میتوان از ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار داد چون در اینکتاب نکات ارزشمندی نیز در مورد جغرافیا و تاریخ کازرون و نواحی اطراف آن وهمچنین دین مردم و حکومتهای حاکم بر آن مناطق وجود دارد دارای اهمیت بسیاریاست. محمود بن عثمان کتاب مزبور را در سال (728 ه.ق) در کازرون ترجمه و قبل ازپایان کتاب منتخبی از آن را به نام انوار المرشدیه را تالیف کرده است.البته به جزفردوس المرشدیه ترجمه دیگری به نام مرصدالاحرار از کتاب خطیب امام ابوبکر انجامشده است. فردوس المرشدیه با اسرار التوحید نوشته ی محمد بن منور از لحاظ سبکنوشتار و محتوا مشابهت بسیاری دارد ولی متاسفانه در بین کتب عرفانی ناشناخته ماندهاست. در این پژوهش سعی شده است تا به معرفی کامل کتاب فردوس المرشدیه بهعنوان یکی از کتابهای مهم در عرفان اسلامی و سیرت شیخ مرشد پرداخته شود تاگامی در جهت شناختن متون عرفانی اصیل زبان فارسی باشد. نویسندگان در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده اند.

خرید کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

https://www.karaketab.com/religion/فردوس-المرشدیه-فی-اسرار-الصمدیه.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني