کتاب البلدان اثر ترجمه درباب تاريخ شهرهاي تمدن هاي ايران و مصر كهن ترين متن 1
شناسه پست: 7046
بازدید: 389
کتاب البلدان اثر ترجمه درباب تاريخ شهرهاي تمدن هاي ايران و مصر كهن ترين متن 2

کتاب البلدان اثر ترجمه درباب تاريخ شهرهاي تمدن هاي ايران و مصر كهن ترين متن جغرافيايي مسلمانان يعقوبي در اين كتاب ارجمند پس از توصيف كامل بغداد و سرمن راي، در سه بخش از سرزمين هاي معروف زمان خويش سخن مي گويد و سپس در ملحقات كتاب به ذكر مطالب مختلف جغرافيايي مي پردازد. در اين كتاب ابتدا به ذكر منازل و فواصل پرداخته شده، سپس از آب و هوا، محصولات، نژاد مردمان، مقدار خراج و والياني كه بر شهرها حكومت مي كرده اند و غيره مطالبي سودمند آورده شده است. كتابي است درباب تاريخ شهرهاي تمدن هاي ايران و مصر كهن ترين متن جغرافيايي مسلمانان

خرید کتاب البلدان

https://www.karaketab.com/کتاب-تاریخ/کتاب-البلدان.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني