شناسه پست: 7336
بازدید: 193
کتاب "برزبان آر تا به دست آری" نوشته "جودیت تینگلی" با ترجمه "دکتر و " کتابی 1

کتاب “برزبان آر تا به دست آری” نوشته “جودیت تینگلی” با ترجمه “دکتر و ”

کتابی مناسب برای دنیای امروزه…
دنیایی ک چه بخوایم و چه نخوایم باید واسه رسیدن به هدفامون ارتباطی قاطع و باثبات و آموزش ببینیم…هدف این کتاب،استفاده از مهارت های کاربردی ارتباطات تجاری وسازمانی در بهبود روابط کاری وکسب نتایج مورد نظر شما در محل کار و هرنوع مراوده ست…

” نوشته ”

تعداد صفحات:147
قیمت کتاب:25 هزار تومان
برای خرید این کتاب با شماره زیر در ارتباط باشید
09393478615Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني