کتاب بهترین کتاب استاد توللی در واقع یکی از اثرهای نقیضه یا به قول فرنگيان پارو 1
شناسه پست: 6664
بازدید: 351
کتاب بهترین کتاب استاد توللی در واقع یکی از اثرهای نقیضه یا به قول فرنگيان پارو 2

کتاب بهترین کتاب استاد توللی در واقع یکی از اثرهای نقیضه یا به قول فرنگيان پارودی و طنزآمیز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در خلال سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ در مطبوعات آن زمان چاپ و بعد به صورت کتاب مستقلی منتشر شده است

خرید کتاب التفاصیل

https://www.karaketab.com/کتاب-نایاب/کتاب-التفاصیل.html

خرید یا مشاوره صرفا تماس تلفنی ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني