کتاب حکایت عشق و خوشبختی نوشته مارک فیشر ترجمه شهرزاد همامی ارمغان زندگي را با 1
شناسه پست: 10347
بازدید: 458[ad_1]
کتاب حکایت عشق و خوشبختی نوشته مارک فیشر ترجمه شهرزاد همامی ارمغان زندگي را با 2

کتاب حکایت عشق و خوشبختی نوشته مارک فیشر ترجمه شهرزاد همامی

ارمغان زندگي را با روي باز، گشادگي خاطر و قدرشناسي، بپذيريد، حتي اگر سخت تر از مطلوب تان باشد. هر اتفاقي كه در زندگي تان مي افتد ماموريتي جديد، و اغلب غيره منتظره است، بدين ترتيب همه چيز جالب مي شود. بي اختيار، نيروهاي غيبي اي را در زندگي تان به جنبش وا مي داريد كه قدرت شگفت آوري دارند. خوشبخت زيستن بدون خرد و وارستگي امكان پذير نيست، در عين حال كه خردمند و وارسته بودن بدون خوشبختي. زن جوان داستان در سفرش با ميليونر ياد گرفت خوشبختي اش را در دستان ديگران جستجو نكند. او راه خوشبختي را يافت.

[ad_2]

Source

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

ارتباط با پشتيباني