. یه سری خل وضعِ خوش قلبِ دوست داشتنی، و البته یه تیم همدل و حرفه ای.
کار کردن 1
شناسه پست: 5237
بازدید: 385
. یه سری خل وضعِ خوش قلبِ دوست داشتنی، و البته یه تیم همدل و حرفه ای.
کار کردن 2

.

یه سری خل وضعِ خوش قلبِ دوست داشتنی، و البته یه تیم همدل و حرفه ای.
کار کردن در کنارتون، بهترین خاطره شد.
بهتون افتخار میکنم 💞🥇🎖️❤️
.

.

@digikala.life
@digikalacomSource

نویسنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا
 1. چقدر زیباست یکدیگر را یاد کنیم
  نه برای نیاز…
  نه از روی اجبار
  و نه از روی تنهایی
  فقط برای اینکه ارزشش را دارد.
  زندگیاتون پر باشه از شادی
  پیج منم ببینید
  @Cliipparsi
  💐💐💐 😉

ارتباط با پشتيباني