تاریخ فلسفه در اسلام ۱ 1
شناسه محصول: 12496تاریخ فلسفه در اسلام ۱
تاریخ فلسفه در اسلام ۱
تاریخ فلسفه در اسلام ۱

مرکز نشر دانشگاهی

میر محمد شریف

این مجموعه که ترجمه فارسی آن در چهار مجلد منتشر شده مرکب است از 83 فصل به قلم بیش از 50 تن از دانشمندان موسسه فرهنگ اسلامی در لاهور که زیر نظر استاد میان محمد شریف به انگلیسی تدوین شده است.
در این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا زمان حاضر در کشورهای اسلامی شرح داده شده است.
مجلد نخست ترجمه فارسی شامل 29 مقاله است درباره موضوعات زیر: فلسفه های هندی در هند پیش از اسلام، اندیشه های چینی و ایرانی و یونانی و اسکندری و سریانی و نیز تفکر عرب پیش از اسلام، تعالیم فلسفی و اخلاقی قرآن، معتزله، مذهب اشعری، طحاویه، ماتریدیه، ظاهریه، نخستین صوفیان، فارابی، ابن باجه، ابن طفیل، خواجه نصیرالدین طوسی.
مجلد دوم شامل 20 مقاله است درباره غزالی و مابعدالطبیعه، تصوف و اخلاق در نزد غزالی، تفکر سیاسی در صدر اسلام از دیدگاه مذهب تسنن، ابوحنیفه و ابویوسف، نظریه سیاسی شیعه، سقوط خلافت عباسی، جلال الدین دوانی، ابن خلدون، ملامحسن فیض کاشانی، و صدرالدین شیرازی (ملاصدرا).
مجلد سوم به موضوعاتی چون تاریخ ادبیات و هنر و علوم اجتماعی و علوم طبیعی اختصاص دارد؛ اشکال شعر و نثر در ادبیات عرب، ادبیات فارسی، ادبیات ترکی، تاریخ نگاری، فیزیک و باقی علوم و بالاخره تأثیر تفکر اسلامی در غرب ازجمله موضوعات این مجلد است.
جلد چهارم و پایانی این مجموعه به تأثیر متقابل فلسفه اسلام و فلسفه غربی در یکدیگر و نهضتهای فکری در عالم اسلام در عصر جدید اختصاص دارد. در ترجمه مقالات این مجموعه گروهی از مترجمان و استادان صاحب نام و آشنا با دقایق فلسفه علوم اسلامی شرکت داشته اند.
فتح الله مجتبایی، کامران فانی، محسن جهانگیری، علی اصغر حلبی، بهاالدین خرمشاهی، علی محمد حق شناس، نصرالله پورجوادی، مرتضی اسعدی، عباس زریاب خویی، اسماعیل سعادت، حسن انوشه، احمد آرام، آزرمیدخت مشایخ فریدنی، حکیم الدین قریشی، علی محمد کاردان، حسن مرندی، محسن شهیدی … از مترجمان مقالات این مجموعه اند.

تاریخ فلسفه در اسلام ۱

نخستین جلد از مجموعه حاضر حاوی مباحثی است در باب تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز که در دو بخش اصلی “زمینه دینی، عقلانی و فرهنگی” و “نخستین فیلسوفان اسلامی مشرق زمین” تدوین شده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: “معنا و مفهوم فلسفه در اسلام”، “قرآن و حدیث به عنوان سرچشمه و منبع الهام فلسفه اسلامی”، “پیشینه یونانی و سریانی”، “پیشینه هندی و ایرانی”، “کلام قدیم”، “انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلامی”، “کلام سنی و منازعات الهیانی”، “اندیشه فلسفی و کلامی شیعه دوازده امامی”، “فلسفه اسلامی”، “انسان مداری اسلامی در قرن چهارم/ دهم”، “کندی”، “فارابی”، “محمد زکریای رازی”، “عامری”، “برادران پاکی و صفا (اخوان الصفا)”، “ابن سینا”، “حکمت مشرقی ابن سینا”، “ابن مسکویه” و “غزالی”.

مترجم کتاب در مقدمه، با نگاهی اجمالی به تاریخ‎ فلسفه غرب و رابطه آن با تاریخ فلسفه اسلامی می‌نویسد: «نظرگاه حاکم در همه این تاریخ‎ها این است که تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه غرب است و فلسفه‌های غیر اروپایی، من جمله فلسفه اسلامی، چیزی جز مرحله‌ای از مراحل سیر تفکر فلسفی غرب نیست»

یکی از مهم‎ترین امتیازهای این اثر بر سایر تاریخ‎های فلسفه اسلامی که تاکنون تألیف شده است، وسعت دامنه تاریخی آن است. فصولی که مورخان فلسفه غربی در باب فلسفه اسلامی در کتاب‌های خود نوشته‌اند و همچنین بیشتر کتاب‌های مستقلی که در این‌باره تألیف شده است، دارای یک نقص عمده است و آن محدودیت تاریخی‌ای است که برای فلسفه اسلامی قائل شده‌اند. اروپائیان ازآنجاکه فلسفه اسلامی را به‌عنوان فصلی از تاریخ فلسفه غرب در قرون وسطی تلقی می‌کردند و بیشتر با متفکرانی که آثارشان در قرون وسطی به زبان لاتین ترجمه شده بود، آشنایی داشتند، نظری جامع و کامل نسبت به دامنه وسیع فلسفه و حکمت اسلامی نداشتند، ولذا تاریخ فلسفه اسلامی نزد ایشان با مرگ ابن رشد خاتمه می‌یافت و حداکثر قدمی که پس از ابن رشد برمی‌داشتند، بررسی آراء و عقاید ابن خلدون بود. این مطلب را حتی در کتاب‌های مستقلی که در این باب تألیف شده است می‌توان مشاهده کرد؛ مثلاً در کتاب دی‌بور این محدودیت کاملاً مشهود است. حتی اثر مورخان عرب، حنا الفاخوری و خلیل الجر نیز از این نقص عمده برکنار نیست

کسانی که با سیر فلسفه در اسلام، به‌خصوص در جهان شیعه آشنایی بیشتری‎ دارند‎ می‌دانند‎ که‎ فلسفه‎ و حکمت اسلامی پس‎ از‎ ابن رشد و ابن خلدون به حیات پربار خود همچنان ادامه داد؛ به‌طوری‌که این فلسفه حتی‎‎ تا‎ امروز‎ در ایران تداوم یافته است. کتاب‎ حاضر این تداوم را تا حدودی نشان داده است. فصولی که در این‎ کتاب درباره جلال‌الدین دوانی، خواجه نصیر طوسی، مکتب اصفهانی، ملاصدرا و بالاخره‎ حاجی ملا هادی سبزواری آمده است‎ نقصی را که در سایر تاریخ‎های فلسفه اسلامی‎ وجود داشته، برطرف نموده است

انتساب فلسفه به عرب، مطلب ناصواب دیگری است که در پیشگفتار کتاب درباره آن می‌خوانیم: «متأسفانه این فکر غلط در میان محققان تنگ‎نظر عرب نیز راه یافته؛ چنان‌که مثلاً حنا الفاخوری و خلیل الجر نیز تاریخ فلسفه خود را «عربی» خوانده‌اند. شکی نیست که حکما و فلاسفه و متکلمان و عرفایی که در عالم اسلام ظهور کرده‌اند، همگی از خوان پربرکت اسلام و وحی محمدی قوت خورده‌اند و زبان اول اسلام نیز عربی بوده است. ولیکن اطلاق عنوان عربیت به این فلسفه که یک مفهوم نژادی و ملی است جز کوته‌نظری و احیاناً غرض‎ورزی چیزی نیست. خوشبختانه پرده این پندار در سی سال اخیر توسط پاره‌ای از محققان به‌خصوص متفکر فرانسوی هانری کربن دریده شده و امروزه کلمه «عربی» بالنسبه جای خود را به «اسلامی» داده است. استاد شریف با انتخاب عنوان تاریخ فلسفه اسلامی و بررسی سیر فلسفه و معارف اسلامی از این دیدگاه، خود را از اشتباه و تنگ‎نظری‌ای که نزد اروپائیان و حتی پاره‌ای از محققان عرب مرسوم بوده برحذر داشته است. نتیجه این کار وسعت دامنه تاریخی و تنوعی است که کتاب او پیدا کرده است.

تاریخ فلسفه در اسلام ۱
تاریخ فلسفه در اسلام ۱

اما در کنار این جنبه‌های مثبت، جنبه‌های منفی هم در این کتاب هست. با وجود تنوع فصول کتاب، جای فصول دیگری نیز در این کتاب خالی است. در بخش کلام جا دارد که فصل کاملی درباره کلام شیعی به‌خصوص شیعه اثناعشری و سیر آن در طول تاریخ گنجانده شود. بخش تصوف کتاب هم ناقص است. از مشایخ ایرانی به‌خصوص در مکتب خراسان در قرن‌های پنجم و ششم و احوال و آراء بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر، علی هجویری… و همچنین شعرای مهمی چون سنائی و عطار ذکری به میان نیامده است؛ درصورتی‌که در تاریخ تصوف اهمیت هیچ‎یک از این مشایخ از عبدالقادر گیلانی و شهاب‌الدین عمر سهروردی که یک فصل کامل به شرح احوال آنها و عقایدشان اختصاص یافته است کمتر نیست. حتی در میان صوفیان عرب‎زبان، از شخصی چون ابن فارض هم غفلت شده است. در فلسفه عملی نیز این کتاب ضعیف است و راجع به اصول فقه و تاریخ آن بحثی نشده است. از فلسفه تعلیم و تربیت نیز به‌کلی غفلت شده است.

یکی دیگر از نقص‎های عمده این کتاب یکدست نبودن مقالات آن از حیث علمی است. مقالات این کتاب توسط نویسندگان متعدد تألیف شده که پاره‌ای از ایشان در موضوع خود صاحب‌نظر و متخصصند، ولیکن تعدادی از آنها هم توسط نویسندگان غیر متخصص تهیه شده و کیفیت علمی آنها نازل است. بنابراین، نه‌تنها در صحت مطالب و سلامت دیدگاه نویسندگان نمی‌توان مطمئن بود، بلکه حتی در استحکام مطالب و اتقان علمی آنها نیز جای تردید وجود دارد و این نقصی است که جبران آن به‌آسانی ممکن نیست

با همه این احوال، کتاب حاضر من حیث‌المجموع به دلیل امتیازهای بارزی که بر سایر تاریخ‎های فلسفه اسلامی دارد، اثری است که نمی‌توان از آن گذشت و ترجمه فارسی آن می‌تواند کمک مؤثری در شناخت تاریخ پربار فرهنگ اسلامی به محققان ایرانی کند

مجلد اول، گذشته از مقالاتی درباره تفکر فلسفی پیش از اسلام در میان مردم هند و چین و ایران و یونان و اسکندریه و عرب جاهلیت، مشتمل است بر فصولی در باب تعالیم فلسفی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی قرآن و معرفی نهضت‎های کلامی – ‎فلسفی و عرفانی و افکار و آراء فلاسفه نخستین از کندی و رازی و فاربی گرفته تا ابن مسکویه و ابن سینا و ابن باجه و ابن طفیل و ابن رشد و خواجه نصیرالدین طوسی

مجلد دوم با بحث در اندیشه‌های غزالی و فخرالدین رازی در زمینه‌های مابعدالطبیعه، فلسفه، کلام، تصوف و اخلاق آغاز می‌شود و با بررسی تفکر سیاسی در صدر اسلام و سپس در نزد متفکران و متکلمان مذاهب تشیع و تسنن ادامه می‌یابد. پس از اشاره کوتاه به سقوط بغداد و علل و عوامل آن، به آراء کلامی – فلسفی ابن تیمیه و تصوف جلال‌الدین رومی و شیخ احمد سرهندی و فلسفه جلال‌الدین دوانی و ابن خلدون می‌پردازد. آنگاه آراء حکمای بزرگ مکتب اصفهان، از جمله ملاصدرا و شیخ بهاءالدین عاملی و میرداماد را مورد بررسی قرار می‌دهد و بالاخره با بررسی فلسفه سیاسی ابن خلدون پایان می‌یابد

مجلد سوم نیز بیست فصل را در بر می‌گیرد. در این مجلد است که کتاب از بحث در فلسفه و کلام و علوم قرآنی فراتر می‌رود و به معرفی دیگر دانش‌هایی می‌پردازد که هریک به‌نوبه خود جلوه‌گاهی از تفکر متحول اسلامی است. زبان و ادبیات فارسی و عربی و ترکی، هنرهای زیبا شامل معماری و نقاشی و موسیقی و هنرهای کوچک، بررسی‌های اجتماعی مشتمل بر تاریخ‌نگاری و فقه و علوم شامل جغرافیا و ریاضیات و نجوم و فیزیک و کانی‌شناسی و شیمی و تاریخ طبیعی و طب، مباحث عمده این مجلد است. در معرفی این دانش‌ها به تاریخ تحول و شرایط اوج و حضیض آنها نظر افکنده شده و آثاری که در زمینه آنها در پرتو تفکر اسلامی و به سائقه شور و جذبه دینی پدید آمده، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این دانش‌ها تا کجا از مرزهای سرزمین‌های اسلامی فراتر رفته و تا چه مایه در تحول فرهنگ و تمدن دیگر ملت‎ها تأثیر داشته است.

مجلد چهارم که شامل چهارده فصل است عمدتاً به بحث در نهضت تجدید حیات عالم اسلامی که پس از یک وقفه انحطاط در جوامع مسلمانان جهان پدید آمد، اختصاص دارد. در این مجلد از نهضت جمال‌الدین افغانی و دیگر جنبش‌های دینی در آفریقای شمالی و مصر و ترکیه و ایران و اندونزی سخن به میان می‌آید که هدف همه آنها بیدار کردن امت اسلامی و تحقق بخشیدن به همبستگی و وحدت کشورهای اسلامی و مبارزه با سلطه کشورهای اروپایی است

اطلاعات محصول

تعداد صفحات 838
تعداد پارت 1
اندازه 15 مگابایت
فرمت pdf
ارائه دهنده pazzel
به روز رسانی
  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پازل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید. پس از خريد محصول درصورت مواجهه با خطا در لينك دريافت ،‌ و يا موارد مشابه و مربوط به محصول مورد نظر مي توانيد از طریق تیکت با فروشنده محصول ارتباط برقرار نماييد و يا در صفحه مشخصات محصولات از طريق كليد زرد رنگ مورد خود را جهت بررسي گزارش نماييد . در صورتيكه محصول مورد نظر را از طريق هر يك از اشتراكات ویژه خریداری نموده باشيد نيز مي توانيد از طریق پنل کاربری خود اقدام به ارسال تیکت نمايید.كليه محصولات اين سايت بدون خدمات پس از فروش مانند نصب و راه اندازي ارائه مي گردد.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان20,000
pazzel
315 نمایش
838
1
تاریخ فلسفه در اسلام ۱
5 از 1 رای
تاریخ فلسفه در اسلام ۱

فروشنده

pazzel
كنترل اطلاعات و بارگذاري ديتا

روش هاي پرداخت

عضویت در بروکر Nordfx

خرید و فروش آیدی های اینترنتی

خرید و فروش آیدی های اینترنتی

تاریخ فلسفه در اسلام ۱

ارتباط با پشتيباني